Oficjalne strony instytucji polskich

Oficjalna Strona Prezydenta RP http://www.prezydent.pl/

Biuletyn Informacji Publicznej http://www.bip.gov.pl/

Ministerstwo Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki http://www.mg.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju http://www.mir.gov.pl/

Instytut Polski w Kijowie http://www.polinst.kiev.ua

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., PAIiIZ S.A. http://www.paiz.gov.pl

Służba Celna RP http://www.granica.gov.pl/ (czas oczekiwania na granicach wschodnich)