Aktualności

Subskrybuj nowości

Podpisanie umowy o współpracę

W dniu 28 października 2019 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem Lubelski Klub biznesu a Międzynarodowym Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie.
Podpisanie odbyło się w siedzibie Zagranicznego Biura Handlowego w Kijowie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. podczas misji gospodarczej LBK do Kijowa.
Sygnatariuszami byli Agnieszka Gąsior-Mazur Prezes LBK oraz Krzysztof Siedlecki Członek Zarządu MSPPU.
Jest to niezwykle ważne wydarzenie w kierunku podjęcia w przyszłości dalszych czynności zmierzających do skutecznej realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju, związków gospodarczych, przemysłowych, naukowo-technicznych i kulturalnych.