Zarząd, Komisja rewizyjna

Członkowie Zarządu

Prezes Zarządu Piotr Ciarkowski

Współzałożyciel i Dyrektor Bikor Sp. z o.o (Ukraina)

 

Wiceprezes Zarządu Damian Ragan

Pierwszy Wiceprezes Zarządu Kredobank  (Ukraina)

 

Członek Zarządu Ireneusz Derek

Współzałożyciel i Dyrektor Generalny Plastics Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina)

 

Członek Zarządu Zbigniew Szołyga

Dyrektor Generalny PZU Ukraina ubezpieczenia na życie (Ukraina)

 

Członek Zarządu Krzysztof Siedlecki

Starszy partner ABSC

 

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Olga Bogdanowa

Partner firmy audytorskiej Crowe Horwath AC Ukraine, Prezes Komitetu Podatkowego przy Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy

 

Członek Komisji Rewizyjnej Roman Lewicki

Prywatny notariusz

 

Członek Komisji Rewizyjnej Wołodymyr Ratuszniak

Adwokat, partner Firmy Prawniczej «Aljans Ratuszniak і Partnerzy» prawnik międzynarodowy