Misja Stowarzyszenia, cele i zadania

MISJA MSPPU

Podejmowanie i wspieranie wszelkich działań, mających na celu zwiększenie wymiany gospodarczej i obrotu towarowego pomiędzy Polską i Ukrainą.

CELE MSPPU

Umacnianie pozycji polskiego przedsiębiorcy na rynku ukraińskim.
Niesienie pomocy nowo powstającym przedsiębiorstwom polskim na Ukrainie.
Tworzenie polskiego lobby na Ukrainie.
Usuwanie przeszkód i zagrożeń wpływających na polską aktywność gospodarczą na Ukrainie.