Jak wstapic?

Żeby zostać Członkiem MSPPU, należy wypełnić wniosek (formularz wniosku) oraz przesłać go do naszego biura pocztą wraz z dokumentami rejestracyjnymi Spółki (w przypadku, gdy o członkostwo ubiega się Spółka). Po akceptacji Państwa wniosku przez dwóch Członków Zarządu (zazwyczaj odbywa się to na posiedzeniu Zarządu), poinformujemy Państwa o pozytywnej decyzji pismem, zawierającym również kopie dokumentów rejestracyjnych MSPPU. Po opłaceniu składek członkowskich mogą Państwo korzystać z upustów oraz wszelkich udogodnień przewidzianych dla Członków MSPPU.