Seminarium „Nowe przepisy wizowe dla obcokrajowców”

Zaproszenie na bezpłatne seminarium pt. „Zasady legalizacji pobytu obywateli RP pracujących na Ukrainie” 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie oraz Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza zapraszają na seminarium pt. „Zasady legalizacji pobytu obywateli RP pracujących na Ukrainie”.

Celem seminarium jest przedstawienie informacji na temat nowych zasad uzyskiwania stosownych wiz pobytowych i pozwoleń na pobyt tymczasowy przez obywateli RP oddelegowanych do pracy na Ukrainie w firmach ukraińskich i przedstawicielstwach zagranicznych firm (przypominamy, iż we wrześniu i październiku 2011 r. na Ukrainie weszły w życie nowe zasady wydawania wiz i pozwoleń na pobyt tymczasowy). Zagadnienia te prezentować będą eksperci Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy (kwestie nowego trybu wydawania wiz), a także Państwowego Departamentu ds. Obywatelstwa, Imigracji i Rejestracji Osób Fizycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy (kwestie nowego trybu wydawania pozwoleń na pobyt tymczasowy).

Seminarium odbędzie się w dniu 17 listopada 2011 r. w godz.: 15:00-18:00 w sali konferencyjnej spółki „Plastiks-Ukraina” (Kijów, ul. Meżygirska 82 A – mapka dojazdowa do pobrania). Schemat parkingu.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Warunkiem udziału w seminarium jest zgłoszenie obecności przedstawiciela danej firmy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie (adres poczty elektronicznej: office@msppu.org.ua lub msppu.ukraina@gmail.com).

Serdecznie zapraszamy!

 

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Kijowie
Międzynarodowe Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie
Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza