IV Forum Międzynarodowe “Dzień Biznesu Ukraińskiego “ 12 maja 2016 roku

Szanowi Koledzy!

W dniu12 maja 2016 roku w Warszawie  odbędzie się jedna z najbardziej wielkoskalowych imprez w polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej  – czwarte coroczne  Forum Międzynarodowe “Dzień Biznesu Ukraińskiego”.

W ramach przedsięwzięcia zostaną omówione perspektywy dla inwestorów  z UE, w szczególności z Polski, na rynku Ukrainy w kontekście postanowień Umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą.

Forum odbędzie się przy wsparciu Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy, Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie i Ambasady Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej. W przedsięwzięciu wezmą udział  przedstawiciele organów państwowych, organów samorządu terytorialnego Ukrainy i Polski, a także przedstawiciele kół biznesowych  obu krajów. W przedsięwzięciu wezmą udział  przedstawiciele organów państwowych, organów samorządu terytorialnego Ukrainy i Polski, a także przedstawiciele kół biznesowych  obu krajów.

W ramach Forum zostanie omówione szerokie spektrum zagadnień współpracy gospodarczej, w szczególności dotyczących perspektywy dla inwestorów polskich na rynku Ukrainy, możliwości zwiększenia wymiany towarowej między krajami.

Program Forumu można obejrzeć TUTAJ

Zarejestrować się można pod linkiem http://eucon.ua/pbd4/

Z poważaniem,

MSPPU